Sökning: "Emma Lindvall"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Emma Lindvall.

 1. 1. Subtraktion i matematikläroböcker för årkurs 1-3.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Lindvall; [2018-01-10]
  Nyckelord :Subtraktion; matematikläroböcker; kontextbundna subtraktionsuppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om på vilket sätt subtraktion framställs i svenska matematikläroböcker. Utifrån det syftet har två forskningsfrågor formulerats enligt följande; På vilket sätt framställs subtraktion i matematikläroböckerna, Eldorado, Favorit matematik och Prima matematik för årskurs 1-3? Vilka typer av kontextbundna subtraktionsuppgifter finns i matematikläroböckerna Eldorado, Favorit matematik och Prima matematik för årskurs 2, och hur ser fördelningen mellan dessa uppgifter ut? För att besvara forskningsfrågorna har en innehållsanalys av de tre matematikläroböckerna gjorts. LÄS MER

 2. 2. "Må de avskyvärda bilderna hemsöka oss" : Bildanalys av fyra starka nyhetsbilder ur ett ansvarsmoraliskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Emma Lindvall; [2017]
  Nyckelord :Alan Kurdi; Ansvarsmoral; Bildanalys; Diskursanalys; Emmanuel Levinas; Medieetik; Nyhetsfoto; Omran Daqneesh; Semiotik; Starka nyhetsbilder; Syriska inbördeskriget; Titta inte bort;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur syrier och syriska flyktingar har porträtteras i fyra bilder som publicerats i svenska dagstidningar, utifrån frågeställningar om just framställning, vilket kontext som framkommer från artiklarna som bilden publicerats i och huruvida publiceringen av bilderna kan anses etiskt försvarbara. Bilderna som analyseras är bland annat fotot på Alan Kurdi, och tre andra, starka nyhetsbilder. LÄS MER

 3. 3. "När kvinnligheten tynar bort i form av feminism finns det ingen att tända gnistan i mannen" : En studie om Sverigedemokraternas och Nordiska motståndsrörelsens bild av den samtida kvinnan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emma Lindvall; [2017]
  Nyckelord :Aesthetic representation; Nordic Resistance Movement; Swedish Democrats; Representation of women; Critical discourse analysis; Norman Fairclough; Discourses about women; Estetisk representation; Nordiska motståndsrörelsen; Sverigedemokraterna; Representationen av kvinnor; Kritisk diskursanalys; Norman Fairclough; Diskurser om kvinnan;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to analyse the way two Swedish parties, The Swedish Democrats and the Nordic Resistance Movement, represent women in articles written for members of their parties. The qualitative analysis was done on a small number of articles using Norman Faircloughs Critical Discourse Analysis and with the theoretical framework of mainly Frank Ankersmits aesthetic representation, but also metapolitics and red and blue pill. LÄS MER

 4. 4. Kreditgivares förhållningssätt till externvärdering på den privata marknaden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Emma Lindvall; Malin Andersson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad som det upplevs av kvinnor med cancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Pernilla Elmström; Emma Lilja Lindvall; Carolina Welinder; [2012]
  Nyckelord :Cancer; women; patient experience; nursing care; Cancer; kvinnor; patientupplevelser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en folksjukdom och varje timme diagnostiseras sex personer. För att ge bästa möjliga omvårdnad till kvinnor med cancer krävs kunskap om både sjukdomen och om hur patienten vill bli bemött. Enligt lag är sjukvårdspersonal skyldig att utforma vård i samråd med patienten. LÄS MER