Sökning: "Emma Luhanka"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Luhanka.

  1. 1. Kost-och hälsoundervisning i grundskolan En jämförelsestudie mellan niondeklassare i två svenska skolor respektive en finsk skola

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Marisanna Korhonen; Elin Larsson; Emma Luhanka; [2021-10-22]
    Nyckelord :kostvanor; kostundervisning; niondeklassare; näringslära; hälsoundervisning;

    Sammanfattning : I dagens samhälle förses vi kontinuerligt med olika budskap relaterade till mat och ätande. Utan en tillräcklig kunskap inom ämnet är det svårt att veta hur man ska förhålla sig tillallinformation. LÄS MER