Sökning: "Emma Möller"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Emma Möller.

 1. 1. Estetiska uttrycksformer som stöd för barns tidiga språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emma Möller; Emelie Rasmusson; [2021]
  Nyckelord :Bild; estetiska uttrycksformer; förskola; musik; språkutveckling; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger resonerar och arbetar med de estetiska ämnena, bild och musik som stöd för barns tidiga språkutvecklingen. Intervjuerna som genomfördes var med tre förskollärare och en specialpedagog från tre olika förskolor i två olika kommuner i Skåne. LÄS MER

 2. 2. Livet efter förvärvsarbete: blivande pensionärers resonemang och förväntninga­r på framtiden : - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård; Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Emma Möller; Engesvik Emelie; [2021]
  Nyckelord :arbetsterapi; förberedelser; förändring; pensionsprocessen; åldrande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att åldras och en dag bli pensionär är något som många kommer att få uppleva. Att gå i pension är en process i flera steg som vanligen startar med tankar kring pensioneringen. Tankarna påverkar även agerandet och känslorna inför den kommande förändringen. LÄS MER

 3. 3. Vårddjur : och deras inverkan på personer med demenssjukdom.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Möller Thern; Mehbuba Tabassum; [2020]
  Nyckelord :Dementia; animals; nursing; Demenssjukdomar; djur; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med ökad ålder och längre levnadstid i dagens samhälle blir demenssjukdomar en allt vanligare folksjukdom. I Sverige finns det uppskattningsvis 150 000 människor med en demenssjukdom och varje år diagnostiseras ungefär 20 000–25 000. LÄS MER

 4. 4. “I SVERIGE HADE DET HÄR KLASSATS SOM BARNMISSHANDEL”. EN KVALITATIV STUDIE OM BOENDEPERSONALS INTEGRATIONSARBETE MED ENSAMKOMMANDE BARN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emma Möller; Carolina Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Asylprocess; boendepersonal; ensamkommande barn; Hvb-hem; integrationsprocess; Asylum process; Hvb-homes; integration process; staff accommodation unaccompanied children;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur boendepersonal på Hvb-hem (hem för vård och boende) arbetar för att integrera ensamkommande barn i samhället. För att få information till studien har vi intervjuat sju personer som arbetar på olika Hvb-hem. LÄS MER

 5. 5. Mammors upplevelser av det första mötet med sitt barn på intensivvårdsavdelning för nyfödda : En deskriptiv studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Möller Heikkilä; Maja Gunsjö Eriksson; [2018]
  Nyckelord :infants; mothers; neonatal intensive care unit; nursing care; experiences; spädbarn; mammor; intensivvårdsavdelning för nyfödda; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mammor till barn som vårdas på intensivvårdsavdelning för nyfödda upplever ofta stress och oro relaterat till barnens ohälsa, en förlossning de ej varit förberedda på, den avancerade medicinska behandling barnets tillstånd kräver samt att en del av omvårdnaden kring barnet tas ifrån dem. Dessa känslor påverkar deras, och indirekt barnens, hälsa negativt. LÄS MER