Sökning: "Emma Nensén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emma Nensén.

 1. 1. Skönlitteratur i svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Emma Nensén; [2020]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; skönlitteratur; ämneskonceptioner;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker innehållet i ämnet svenska som andraspråk med fokus på vilken skönlitteratur som används i undervisningen och hur lärare motiverar sina val. Studien tar avstamp i Hellbergs (2012) ämneskonceptioner om svenska; svenska som färdighetsämne, svenska som personlig utveckling, svenska som kritisk litteracitet och svenska som litteraturtradition. LÄS MER

 2. 2. Kön, sexualitet och ålder i Jessica Schiefauers Pojkarna

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Emma Nensén; [2020]
  Nyckelord :Pojkarna; queerteori; ungdomslitteratur;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker Jessica Schiefauers roman Pojkarna (2011) med utgångspunkt i upprätthållande och konstruktion av olika samspelande kategorier och hur dessa kategorier bidrar till normreproducerande eller normbrytande. Studien tar avstamp i tidigare forskning om förklädnadsromaner, flicksexualitet i ungdomsromaner och studier som berör romanen Pojkarna. LÄS MER

 3. 3. Sömnbrist, trötthet och fatigue hos sjuksköterskor : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Cim Nensén Lagnefors; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sleep deprivation; Tiredness; Fatigue; Nurse; Patient safety; Medical errors; Shift work; sömnbrist; trötthet; fatigue; sjuksköterska; patientsäkerhet; vårdskador; skiftarbete;

  Sammanfattning : Sömnbrist är ett ämne som givits allt mer uppmärksamhet i dagens samhälle. Sömnen har betydelse för människan i den bemärkelse att kroppen får återhämtning och hjärnan kan lagra och bearbeta minnen. Sjuksköterskor har i dagens samhälle en stor roll i det patientnära arbetet. LÄS MER