Sökning: "Emma Norberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Emma Norberg.

 1. 1. Elevers upplevelse av högläsning i förhållande till lärarens syfte : en kvalitativ studie i årskurs tre

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Norberg; [2019]
  Nyckelord :literacy; pedagogical content knowledge; högläsning; textsamtal; elevperspektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Barns delaktighet, ett ouppnåeligt krav? : En studie kring socialsekreterares uppfattning om barns delaktighet i barnavårdsutredningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Emma Johansson; Emma Norberg; [2018]
  Nyckelord :Children; Social Workers; Participation; Impact; Challenges; BBIC; Barn; Socialsekreterare; Delaktighet; Inflytande; Utmaningar; BBIC;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka hur socialsekreterare definierar barns delaktighet och hur eventuella utmaningar påverkar socialsekreterares arbete med att göra barnen delaktiga. För att besvara vårt syfte intervjuade vi åtta socialsekreterare inom två kommuner i Mellansverige för att ta del av deras uppfattning kring barns delaktighet, vilka eventuella utmaningar de möter samt hur socialsekreterare gör barnet delaktig i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Unga mäns självskadebeteende : En kvalitativ studie baserad på professionellas kunskap om målgruppen

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Norberg; Emelie Stenlund; [2015]
  Nyckelord :självskadebeteende; killar; könsskillnader; behandling;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka och belysa självskadebeteende, med ett särskilt fokus på unga män. Tidigare forskning innehåller få undersökningar där unga män är i fokus och den allmänna uppfattningen om självskadebeteende är att det främst drabbar unga kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Romer & tiggeri : En mediestudie och intervjuer med romer i Umeå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Marie Norberg; Emma Norgren; [2014]
  Nyckelord :Begging; Romania and Europe; Romer; tiggeri; media; EU;

  Sammanfattning : Under 2013 och 2014 har det skett en ökning av antalet EU-medborgare som tigger i Sverige. Det har varit ett hett ämne för offentlig debatt och åsikterna har varit många och delade. Det finns flera obesvarade frågor och situationen är komplex. Behovet av kunskap i ämnet ses därför som stort. LÄS MER

 5. 5. Med eller utan logga? En undersökning om hur kvinnliga konsumenter påverkas av ett klädmärke.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Ester Fues; Emma Norberg; [2012]
  Nyckelord :saliens; produkt; Varumärke; logga logotyp; varumärkespersonlighet;

  Sammanfattning : I vårt vardagliga liv kommer vi i kontakt med en mängd olika varumärken. De finns runtomkring oss hela tiden, det kan vara läsken man dricker till lunch eller tröjan man har påsig.”Ett varumärke är en brokig samling av både medvetna och omedvetna tankar, känsloroch attityder kopplade till t.ex. LÄS MER