Sökning: "Emma Nyström"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Emma Nyström.

 1. 1. För och nackdelar med ett human traffickingnarrativ : en narrativanalys om trafficking av barn i Bosnien och Hercegovina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Nyström; [2019]
  Nyckelord :Narrativ; Bosnien och Hercegovina; barntrafficking; human trafficking; GRETA; karaktärer; tystnader; Edward Snajdr; NPF; Social Sciences;

  Sammanfattning : För och nackdelar med ett human traffickingnarrativ Human trafficking har, under 2000-talet, erhållit mycket uppmärksamhet, något som har resulterat i uppkomsten av ett dominerande internationellt traffickingnarrativ. Syftet med denna uppsats är att undersöka och problematisera Europarådets Group of experts on action against trafficking in human beings (GRETA:s) narrativ om barntrafficking. LÄS MER

 2. 2. "Mitt hem är min borg" : En kvalitativ studie om unga vuxnas uppfattning om krisberedskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emma Nyström; [2019]
  Nyckelord :Krisberedskap; enskilda individer; samhällsstörning; krislitteracitet; empowerment; resiliens;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats berör den enskilda individens krisberedskap. Syftet består av att undersöka hur gruppen unga vuxna upplever ansvar för krisberedskap och krisberedskapsåtgärder. Målet med uppsatsen är att identifiera faktorer av vikt för att gruppen unga vuxna ska vidta krisberedskapsåtgärder. LÄS MER

 3. 3. Valnötter sänker ett högt LDL-kolesterol hos vuxna individer - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emma Albinsson; Jessica Nyström; [2018-06-04]
  Nyckelord :valnötter; LDL; kolesterol; kardiovaskulär sjukdom; walnuts; cholesterol; cardiovascular disease;

  Sammanfattning : Title: Walnuts lower a high level of LDL cholesterol in adults- A systematic reviewAuthor: Emma Albinsson and Jessica NyströmSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 22, 2018Background: The most common cause of death globally and nationally is cardiovasculardisease (CVD). A high low density lipoprotein (LDL) cholesterol can contribute to thedevelopment of CVD. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som kan påverka den vårdande relationen mellan patienter med psykiatrisk sjukdom och sjuksköterskan inom den somatiska vården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Nyström; Emma Petersson; [2018]
  Nyckelord :Psykiatrisk sjukdom; vårdande relation; somatisk vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har ett ansvar att vårda patienter på lika villkor och med ett lika värde, likväl har det kunnat påvisas att patienter med psykiatrisk sjukdom inte erhåller vård på samma premisser som patienter utan psykiatrisk sjukdom och därmed kan den vårdande relationen påverkas. Syfte: Studien undersökte de faktorer som kan påverka den vårdande relationen mellan patienter med psykiatrisk sjukdom och sjuksköterskan inom den somatiska vården. LÄS MER

 5. 5. Hur anpassad fysisk aktivitet påverkar vardagen hos personer med neurologisk skada : en intervjustudie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Nyström; [2017]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; neurologisk skada; upplevelser;

  Sammanfattning : Personer med funktionsnedsättning rapporterar både sämre fysisk- och psykisk hälsa än resten av befolkningen. Att ha en neurologisk skada innebär ofta att man också har en funktionsnedsättning. Fysisk aktivitet är en viktig komponent för att uppnå förbättrad hälsa. LÄS MER