Sökning: "Emma Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden Emma Olsson.

 1. 1. Kan kronisk postoperativ smärta förutses? Identifiering av perioperativa prediktorer

  Magister-uppsats,

  Författare :Cecilia Almsten; Emma Olsson; [2021-05-24]
  Nyckelord :Prediktorer; Kronisk postoperativ smärta; Systematisk litteraturstudie; Omvårdnad; Smärta; Anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: Over 1,4 million surgeries were performed in Sweden during 2019.Surgery can lead to chronic postoperative pain and implicate suffering. As many as 81% are diagnosed with chronic postoperative pain. The nurse anesthetists aim is to achieve pain relief for the patient during surgery and to relieve pain in the postoperative course. LÄS MER

 2. 2. Grundlärarstudenters uppfattningar inför framtida undervisning inom sex och samlevnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Emma Haglund; Linnéa Olsson; [2021]
  Nyckelord :Fenomenografi; grundskolan; lärarstudenter; lärarutbildning; naturorienterande ämnen och teknik; samhällsorienterande ämnen; sex och samlevnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att kartlägga uppfattningar inför genomförandet av undervisning inom sex och samlevnad hos snart verksamma lärare från Malmö universitets grundlärarutbildning inriktning årskurs 4–6 med fjärde undervisningsämne naturorientering och teknik eller samhällsorientering. Intresset för området baseras på ämnets kommande reformering samt en upplevd brist på utbildning inom sex och samlevnad. LÄS MER

 3. 3. Biologi ur ett förskollärarperspektiv : En intervjustudie avseende förskollärares uppfattningar samt resonemang om integrering av ämnet biologi i verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Emma André Olsson; [2021]
  Nyckelord :Biology; Natural Science; Perceptions; Preschool and Preschool teacher; Biologi; förskola; förskollärare; naturvetenskap och uppfattningar;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på förskollärare och deras uppfattningar, åsikter och resonemang kring ämnet biologi i förskolans verksamhet. Syftet med studien är att belysa förskollärares uppfattningar om ämnet biologi samt hur de resonerar kring sitt arbete med biologi tillsammans med de äldre barnen i förskolan (3–6 år). LÄS MER

 4. 4. Motivationsverktyg inom styrsystemet Beyond Budgeting : En kvalitativ fallstudie beträffande motivationsverktyg inom två svenska tillverkningsföretag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Louise Eriksson; Emma Olsson; Amanda Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ANTIRASISM I GYMNASIESKOLAN : En intervjustudie om samhällskunskapslärares uppfattningar och implementeringar av ett antirasistiskt uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lina Olsson; [2021]
  Nyckelord :The school s anti-racist mission; anti-racism; social studies teacher; upper secondary school; Michael Lipsky; grassroots bureaucracy; Emma Arneback; action orientations; semi-structured interview method;

  Sammanfattning : The school has an anti-racist mission where teachers, especially social studies teachers, have a central role. Previous research shows, however, that the school often lacks in counteracting racism, which raises questions about how teachers see racism as a phenomenon and school as an anti-racist place. LÄS MER