Sökning: "Emma Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade orden Emma Olsson.

 1. 1. Nya utbildningskrav - hur påverkas revisorsprofessionen?En kvalitativ studie om revisorers uppfattning av de nya utbildningskraven för attbli auktoriserad revisor.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Wilma Bergkvist; Emma Björklund; Josephina Olsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Jämställdhetsarbete i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hanna Hultman; Emma Bondza Olsson; [2022]
  Nyckelord :Difficulties; Gender; Gender equality work; Teaching; Value-based work;

  Sammanfattning : In today's schools, gender equality is a widely discussed topic among pedagogues. During our internship we had a differencing experience regarding the equality work done by each school. The aim of this study is to investigate how pedagogues teach gender equality in primary school and what difficulties that brings to the educational process. LÄS MER

 3. 3. Kollegor, krimskrams eller kaka? - Att locka tillbaka anställda till kontoret

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Olsson; Nilofar Nassiri; Nadine Stofkoper; [2022]
  Nyckelord :Motivation; pandemi; SDT; distansarbete; hybridorganisation; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förskollärarens strategier att inkludera barn med språkstörning i leken : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Ringdahl; Elin Olsson; [2022]
  Nyckelord :Språkstörning; Lek; Språkutveckling; Inkludering;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare arbetar för att inkludera barn med språkstörning i leken. För att få svar på detta har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Digitala differenteringsverktyg : En studie om digitala verktyg som stöd vid differentiering för lärare inom matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Truls Olsson; Emma Tiger; [2022]
  Nyckelord :Digitalisering; differentiering; digitala kompetenser; intervju; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Att använda sig av digitala verktyg är idag en självklar del av livet för de allra flesta människor. Digitala verktyg är en viktig del inom matematikundervisningen och har möjlighet att göra lärprocessen mer motiverande och lustfylld. LÄS MER