Sökning: "Emma Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden Emma Olsson.

 1. 1. Kan tillskott av probiotika ha effekt på stress och ångest?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emma Olsson; Susanna Vallin; [2021-08-06]
  Nyckelord :probiotika; gut-brain axis; stress; ångest; kortisol; självskattningsskalor; probiotics; anxiety; cortisol; self-assessment scales;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Can supplementation of probiotics have an effect on stress and anxiety? -A systematic reviewAuthor: Emma Olsson & Susanna VallinSupervisor: Jenny van OdijkExaminer: Heléne Bertéus ForslundProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education credits Date: 21-03-31Background: Stress and anxiety as general symptoms affect many people. If these are experienced frequently and for a long time, it can lead to illness. LÄS MER

 2. 2. Kan kronisk postoperativ smärta förutses? Identifiering av perioperativa prediktorer

  Magister-uppsats,

  Författare :Cecilia Almsten; Emma Olsson; [2021-05-24]
  Nyckelord :Prediktorer; Kronisk postoperativ smärta; Systematisk litteraturstudie; Omvårdnad; Smärta; Anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: Over 1,4 million surgeries were performed in Sweden during 2019.Surgery can lead to chronic postoperative pain and implicate suffering. As many as 81% are diagnosed with chronic postoperative pain. The nurse anesthetists aim is to achieve pain relief for the patient during surgery and to relieve pain in the postoperative course. LÄS MER

 3. 3. Håll i och håll ut – lika enkelt i förskolan? : En fenomenologisk studie om förskollärare och barnskötares upplevelser av hur coronapandemin har påverkat deras verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Josefine Rosenberg; Emma Olsson; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; essens; fenomenologi; förskola; pandemi; upplevelse; verksamhet.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks förändringar i förskolans verksamhet på grund av pandemin Covid-19. Vi har genom egna erfarenheter sett hur personal fått kämpa för att få verksamheten att gå ihop och skapa en fungerande vardag. LÄS MER

 4. 4. (Hur) har distansarbetet och digitaliseringen som tillkommit till en följd av Covid-19 påverkat organisationers organisationskultur?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Filippa Olsson; Emma Juvin; [2021]
  Nyckelord :Socio-materiality; Pandemic; Organizational culture; Teleworking; Digital tools; Sociomaterialitet; Pandemi; Organisationskultur; Distansarbete; Digitala verktyg;

  Sammanfattning : Distanseringen under pandemin har ändrat förutsättningarna för hur vi människor kan kommunicera och interagera med varandra. Detta kan i sin tur ha en påverkan på organisationskulturen. Förut fysiska och sociala interaktioner sker nu digitalt och detta har medfört en distansering kollegor emellan. LÄS MER

 5. 5. Method development for fatigue lifeprediction in welded gearset joints undertorsional loading

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Emma Olsson; [2021]
  Nyckelord :Fatigue; welded joint; torsion; Wohler s curve; FEMFAT; Utmattning; svetsfog; vridning; Wohlers kurva; FEMFAT;

  Sammanfattning : This report presents the degree project for a master's degree in Mechanical Engineeringat Luleå University of Technology performed by Emma Olsson at GKN ePowertrain in Köping. The aim of the thesis was to develop a calculation method to evaluate fatigue ina weld due to torsion. LÄS MER