Sökning: "Emma Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade orden Emma Olsson.

 1. 1. DOES COMMITMENT LEAD TO ACTIONS? The Impact of Feminist Foreign Policy on Aid Allocation and Female Ambassadorship

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Olsson; [2023-10-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since 2014, ten states have declared their intent to pursue a Feminist Foreign Policy, and by doing so, made a commitment to bettering women’s rights around the world. The aim of this Master Thesis is to evaluate if the adoption of Feminist Foreign Policy is followed up with tangible impact on women at home as well as abroad. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogikens betydelse för barns lärande, utveckling och hälsa i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Bäck; Annie Olsson; [2023-10-19]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; utomhuspedagogik; rörelse; hälsa; lärande; uppfattningar;

  Sammanfattning : Detta är en fenomenografisk studie som behandlar förskollärares olika uppfattningar om ämnet utomhuspedagogik. Syftet med vår studie var undersöka utomhuspedagogikens plats och påverkan i förskolan samt vilka förutsättningar som behövs. LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerade anestesisjuksköterskors upplevelse av introduktion och stöd – en intervjustudie

  Master-uppsats,

  Författare :Emma Olsson; [2023-06-08]
  Nyckelord :Nyutexaminerad anestesisjuksköterska; handledning; teamstöd; introduktion; upplevelser; erfarenhet; övergång;

  Sammanfattning : Att vara nyutexaminerad specialistsjuksköterska är en utmaning där handledningen ska möjlig-göra en trygg övergång från grundutbildad sjuksköterska till specialistsjuksköterska, samt stärka och utveckla den professionella yrkesrollen. Erfarna kollegor och handledare som skapar trygghet och främjar lärande är av stor betydelse för nyutexaminerade anestesisjuksköterskor. LÄS MER

 4. 4. Att vara emotionellt intelligent - Den hårfina linjen mellan att påverkas för mycket och för lite En kvalitativ studie om professionellas upplevelser och hantering av känslor i arbetet med våldsutsatta barn på Barnahus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ermira Bushi; Emma Olsson; [2023-05-31]
  Nyckelord :barnahus; professionals; child abuse; emotions; coping strategies; professionalism;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to reach a deeper understanding of the complexity considering the emotions of professionals working with abused children within the Swedish Barnahus (a model for multidisciplinary work coordinating investigation and treatment for children who may have been abused). As a part of the aim, this study also ambition to highlight the multidisciplinary work that takes part in Barnahus. LÄS MER

 5. 5. ”Det vore fantastiskt att kunna erbjuda mer av vad barnen önskar!” : En studie om barns inflytande i utformningen av förskolans utomhusmiljö, utifrån hur förskollärare definierar barns inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Moa Olsson Abrahamsson; Emma Wiklund; [2023]
  Nyckelord :children s influence; childrenperspective; children s perspective; preschool and outdoor environment; barnperspektiv; barns inflytande; barns perspektiv; förskola och utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka barns inflytande i utformningen av förskolans utomhusmiljö, utifrån hur förskollärare definierar barns inflytande. De frågor som ställs är: hur förskollärare beskriver barns inflytande, hur förskollärare ger barn inflytande i utformningen av förskolans utomhusmiljö och vilka utmaningar förskollärare ser med barns inflytande i utformningen av förskolans utomhusmiljö. LÄS MER