Sökning: "Emma Peters"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Peters.

 1. 1. Är onboarding nyckeln till arbetsmotivation? : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Karlsson; Isabella Johansson; [2020]
  Nyckelord :Psykologi; Arbets- och Organisationspsykologi; Arbetsmotivation; Onboarding; Self-Determination Theory; Locus of Control; Self-Efficiancy;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om en framgångsrik onboarding-process hade ett signifikant linjärt samband med arbetsmotivation. ”Onboarding” beskrivs som processen där en nyanställd introduceras till en ny tjänst och organisation (Caldwell & Peters, 2018). LÄS MER

 2. 2. Comparing a Behavioral and a Non-Behavioral Parenting Program for Children With Externalizing Behavior Problems

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emma Cronberg; Magdalena Peters; [2011]
  Nyckelord :Externalizing behavior problems; parenting programs; Comet; Connect;

  Sammanfattning : In this study we compared two theoretically different parenting programs for children with externalizing behavior problems, one behavioral, Comet, and one non-behavioral, Connect. Participants were 209 parents with children ages 8-12 who were randomized to the two programs. LÄS MER