Sökning: "Emma Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Emma Petersson.

 1. 1. ”Läraren pratade så det verkade lätt” : En kvalitativ studie om elever i årskurs sex och deras förståelse av lärares kommunikation i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emma Arvidsson; Katarina Petersson; [2020]
  Nyckelord :Teachers’ language use; semantic waves; semantic density; semantic gravity; pupils’ understanding; communicative aspects; Lärares språkbruk; semantiska vågor; semantisk densitet; semantisk gravitation; elevers förståelse; kommunikativa aspekter;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker sex elevers självskattade förståelse av tre mellanstadielärares språkbruk i tre olika ämnen. Studien utgår från tre frågeställningar som behandlar lärarnas språkbruk, elevernas självskattade förståelse samt elevernas tankar om förståelse och inlärning. LÄS MER

 2. 2. "Talet är en gåva men kan också vara ett svärd" : En kvalitativ studie om mellanstadielärares kommunikativa kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emma Arvidsson; Katarina Petersson; [2020]
  Nyckelord :Communicative competence; semantic waves; semantic density; semantic gravity; language use; middle school teacher; communicative methods.; Kommunikativ kompetens; semantiska vågor; semantisk densitet; semantisk gravitation; språkbruk; mellanstadielärare; kommunikativa metoder;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker tre mellanstadielärares språkbruk både i kommunikativa metoder och planering av lektionsinnehåll. Studien utgår från två frågeställningar som behandlar hur lärarna använder och resonerar om sitt språkbruk i förhållande till kommunikativa metoder. LÄS MER

 3. 3. Tre kommuners arbete med PFAS i dricksvatten : En kvalitativ intervjustudie om svårigheter och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Emilia Petersson; Emma Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Qualitative Method; Interviews; Difficulties; Opportunities; National Environmental Management; PFAS; Perfluoroalkyl; Polyfluoroalkyl; Perfluorinated; Polyfluorinated Substances; Municipalities; Sweden; Linköping; Halmstad; Uppsala; Kvalitativ metod; Intervjuer; Svårigheter; Möjligheter; Nationell Miljömanagement; PFAS; Perfluoroalkyl; Polyfluoroalkyl; Perfluorerade; Polyfluorerade ämnen; Kommuner; Sverige; Linköping; Halmstad; Uppsala;

  Sammanfattning : Today there are many uncertainties in the form of a lack of knowledge about perfluorinated and polyfluorinated substances (PFAS) regarding long-term risks to health and the environment, there is no efficacy data for many environments. The fluorocarbon bond is the strongest chemical bond, which means that PFAS can be transported long distances, for example through water streams and into the atmosphere. LÄS MER

 4. 4. Svenska investmentbolags hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Hansson; Pauline Willborg Svensson; Emma Petersson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; investmentbolag; portföljbolag; Agenda 2030; FN:s globala mål; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om investmentbolags och deras portföljbolag rapporterar om liknande aspekter i sin hållbarhetsrapportering, genom att identifiera likheter och skillnader i rapporteringen. Vidare kommer studien även undersöka varför dessa likheter och skillnader finns. LÄS MER

 5. 5. Parallelltak med mekanisk ventilation : En jämförelse mellan mekanisk och naturlig ventilation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Mathilda Nöjd; Emma Petersson; [2020]
  Nyckelord :Naturlig ventilation; Mekanisk ventilation; Parallelltak; Mögelpåväxt;

  Sammanfattning : To build and conserve the moisture proof roof constructions is a central problem in the building industry. Outdoor ventilated roof constructions is considered to be a riskful construction that can be burdened with moist damages. It is problematic to build parallel roof with low energy consumption that are resistant to moist. LÄS MER