Sökning: "Emma Qvarnström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emma Qvarnström.

 1. 1. Om du börjar prata - en kvantitativ studie om förhållningssätt och initiativtagande till samtal om döden och existentiella frågor hos personalen inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Svensson; Sofia Forsberg; [2016]
  Nyckelord :conversations about death; existential questions; approaches; retirement homes; employees; Social Sciences;

  Sammanfattning : As a consequence of increased knowledge about health and changed social structures, people tend to grow older and the life expectancy on average keeps on getting higher (Hemström, 2012). The life expectancy of half of the girls and boys born in Sweden during 2011, is 93 respective 91 years old. LÄS MER

 2. 2. Hjärtstopp - ett avbrott i livet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Carlsson; Anna-Karin Qvarnström; [2015]
  Nyckelord :hjärtstopp; upplevelser; livskvalité; överlevare;

  Sammanfattning : I Sverige drabbas ungefär 27 personer av hjärtstopp varje dag i och utanför sjukhus. Det är alltså ca 10 000 människor varje år som får plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Det är av största vikt att behandling påbörjas så fort som möjligt för att öka chanserna för överlevnad. LÄS MER

 3. 3. Läs- och skrivundervisning mot bakgrund av ett sociokulturellt perspektiv - Fallstudie på en skola i Nya Zeeland

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Qvarnström; [2007]
  Nyckelord :läs- och skrivundervisning; sociokulturellt perspe;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har det uppmärksammats då och då att elever lämnar grundskolan utan att ha lärt sig läsa.Nya Zeeland förknippas ofta med en framgångsrik läs- och skrivundervisning, och därför känns det givande attha fått ta del av deras sätt att undervisa och samtidigt utveckla min egen kompetens inom området. LÄS MER