Sökning: "Emma Reihammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Reihammar.

  1. 1. Mönstersimulering av kamouflage : Framtagning av metodik för virtuell utvärdering av visuell maskeringsförmåga

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

    Författare :Emma Reihammar; [2020]
    Nyckelord :camouflage assessment; signature management; photo simulation; virtual assessment; kamouflageutvärdering; signaturanpassning; fotosimulering; virtuell utvärdering;

    Sammanfattning : Saab Barracuda utvecklar och tillverkar avancerade kamouflagesystem för skydd mot upptäckt och identifiering genom signaturanpassning. Signaturanpassning är en grundläggande del av taktiska strategin för militära styrkor och uppnås genom att reducera kontrasten mot bakgrunden för ändamålsenliga våglängdsområden inom det elektromagnetiska spektrumet. LÄS MER