Sökning: "Emma Reinert"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Reinert.

 1. 1. Osynlig och oförutsägbar trötthet  - En litteraturstudie om hur fatigue beskrivs av personer med Multipel Skleros

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Reinert; Jessica Nolberger; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel Skleros [MS] är en kronisk autoimmun neurologisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Ett av de vanligaste symtomen många patienter med MS lider av är kronisk trötthet, fatigue. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur personer med multipel skleros beskriver fatigue och hur fatigue påverkar det dagliga livet. LÄS MER

 2. 2. Online Consumer Sales Promotion : A study of four American companies' websites.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Emma Berter; Christina Blomqvist; [2010]
  Nyckelord :Online consumer sales promotion;

  Sammanfattning : Title:Online consumer sales promotion in retail clothing companies – a study of four American companies’ websites. Authors:Emma Berter and Christina Blomqvist Advisor:Venilton Reinert Level:Bachelor thesis in Marketing, (15 Swedish credits), Spring 2010 Keywords:Online marketing, marketing mix, consumer sales promotion Question:How can retail clothing companies use consumer sales promotion to try to increase sales on their websites? Purpose:The purpose was to investigate how consumer sales promotion can be used on retail clothing companies’ websites to increase sales. LÄS MER