Sökning: "Emma Rittgård"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Rittgård.

 1. 1. Innovating Inside the Box - An Exploratory Comparative Case Study of Regulations’ Impact on Innovation in the Insurance Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alexander Ivarsson; Emma Rittgård; [2020-07-22]
  Nyckelord :Financial innovation; Innovation management; Regulation; Insurance;

  Sammanfattning : Innovation in general is an important driver for economic growth and consumer welfare.However, with the purpose of consumer protection and ensuring stability of the financialsystem, the insurance sector is bound to follow stricter regulations than most other sectors. LÄS MER

 2. 2. Dansar aldrig nykter - En studie av studenters alkoholkonsumtion ur ett praktikteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Ivarsson; Emma Rittgård; [2018-06-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER