Sökning: "Emma Romlin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Romlin.

 1. 1. Individer och deras partners upplevelser avdistansarbete under covid-19 pandemin ur ett work-lifebalance perspektiv : En kvalitativ studie om distansarbete och work-life balance under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Romlin; Emelie Kumlin; [2022]
  Nyckelord :Work-life balance; distansarbete; Covid-19; Konflikt; Par; Arbetsliv; Privatliv;

  Sammanfattning : 1 februari år 2020 beslutade regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten att det nya coronaviruset klassas som en samhälls- och allmänfarlig sjukdom (Folkhälsomyndigheten 2020 s. 3). LÄS MER

 2. 2. När elever visar matematisk begåvning : En kvalitativ studie om undervisande pedagogers synsätt beträffande matematiskt begåvade elever i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Hanna Romlin; Emma Leek; [2016]
  Nyckelord :Begåvade barn; individualisering; matematikdidaktik; bemötande; lärarkompetens; matematiska förmågor; utveckling; matematisk begåvning; pedagogisk medvetenhet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur pedagoger i tidigare år värderar matematisk begåvning i sin undervisning. Det utifrån hur pedagogen arbetar i undervisningspraktiken i relation till pedagogens tankar, synsätt och åsikter kring fenomenet. LÄS MER