Sökning: "Emma Söderström"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Emma Söderström.

 1. 1. Reducing Effects of Multipath Propagation With a Blind Equalizer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikationssystem

  Författare :Emma Söderström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When transmitting data from an aircraft being prepared at the apron (the area in front of the hangar) telemetry data is transmitted to ground personnel. The transmitted data is subject to severe distortion due to multipath propagation created by the surroundings, resulting in erroneous detection. LÄS MER

 2. 2. Är detta din genuina åsikt? : En kvalitativ studie om hur förtroende för influencers påverkas av betalda reklamsamarbeten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linn Eriksson; Emma Söderström; [2018]
  Nyckelord :Marknadsföring; influencers; förtroende; youtube; Sverige;

  Sammanfattning : Influencers är ett relativt nytt begrepp och en yrkeskategori som har haft en stark framväxt under de senaste åren. Influencers anses av många vara en lösning för företag att hantera kommunikation via sociala medier då åsikten från en tredje part ofta betraktas som en viktig, pålitlig, autentisk och effektiv kanal där budskap kan kommuniceras ut till kunder genom bruset (Sandberg & Martínez 2017, s. LÄS MER

 3. 3. Verksamhetsutveckling av en akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Carin Ekman; Olivia Lund; Sara Nydestedt; Emma Remgård; Annie Söderström; Olof Wireklint; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Barns språkutveckling : Intervjustudie om förskollärares tankar om flerspråkighet och digitala verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefin Andersson; Emma Söderström; [2016]
  Nyckelord :Flerspråkighet; mångkulturell; digitala verktyg; IKT; lärplattan; delaktighet; språkutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att återuppstå i rådande upplevelseekonomi : En studie av Grand Hotel i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Robert Söderström; Emma Car; [2014]
  Nyckelord :Experience industry; social media; seven p´s; SCA; hotel; Upplevelseindustri; sociala medier; sju p:na; SCA; hotell;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur ett nytt företag kan påbörja sin marknadsföring i sociala medier samt bidra till innovationsspridning. Sociala medier är något som på senare tid har växt kraftigt och potentialen för företags marknadsföring är stora. LÄS MER