Sökning: "Emma Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Emma Samuelsson.

 1. 1. Bostadsgården som socialt vardagsrum : med utgångspunkt i två gårdar i Lund

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Samuelsson; Jonna Österback; [2022]
  Nyckelord :bostadsgård; sociala interaktioner; sociala möten; förtätning;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur utformningen av bostadsgården påverkar användningen samt sociala interaktioner som sker på gården. Fallstudier genomförs av två bostadsgårdar i Lund, innefattande fyra semistrukturerade intervjuer och platsanalyser på gårdarna. LÄS MER

 2. 2. Wading Simulations of Complete Heavy-Duty Vehicles

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Emma Samuelsson; Sofie Benzler; [2022]
  Nyckelord :CFD; Volume of Fluid; Wading; Heavy-Duty Vehicles; STAR-CCM ;

  Sammanfattning : Wading is the phenomenon where a vehicle drives through water with a relatively deep water level. Sincea large portion of the vehicle is submerged in water it can affect the driveability and function of individualcomponents. LÄS MER

 3. 3. The Meaning of Transparency: A qualitative study of how transparency information contributes to consumer value perceptions in the purchase of fashion products

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alice Samuelsson; Emma Ericsson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Transparency; Traceability; Sustainability; Consumer Values; Consumption-value Theory; Social Responsibility Value; Epistemic Value; Functional Value; Emotional Value; Social Value;

  Sammanfattning : The concept of transparency is gaining importance in today’s society because of the increased awareness of companies’ unethical practices. Consequently, this study examines the meaning of transparency information for consumers by looking at how transparency information contributes to consumer value perceptions when purchasing fashion products. LÄS MER

 4. 4. Finns det ett samband mellan sömnvanor och röstbesvär? : En enkätstudie som undersöker relationen mellan sömnkvalitet, antal sömntimmar och upplevda röstbesvär

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Emma Kullerback; Caroline Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :sleep; voice; sleep quality; sleep deprivation; voice disorders; sömn; röst; sömnkvalitet; sömnbrist; röstbesvär;

  Sammanfattning : Although some studies have investigated the correlation between sleeping habits andvoice problems, it is not completely established. Yet, studies have pointed out that bothsleep quality and sleep deprivation can increase the risk for developing voice problems. LÄS MER

 5. 5. Using activity theory to describe patient safety : How Region Östergötland supports patient safety development in a low and middle-income country’s healthcare system

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Emma Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Patient safety development; activity theory; organizational learning; interview study; thematic analysis; LMIC healthcare system;

  Sammanfattning : Region Östergötland engages in many international collaborations as a way to exchange knowledge and insights with other organizations. The organization has had a collaboration focused on patient safety with Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret, Kenya, since 2015. LÄS MER