Sökning: "Emma Schaber"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Schaber.

 1. 1. Husockupationer i Barcelona

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emma Schaber; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lagen om uthyrning av egen bostad : Effekter av lagen på bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emma Schaber; Kajsa Pettersson; [2013]
  Nyckelord :Bostadsbrist; andrahandsuthyrning; hyra;

  Sammanfattning : .... LÄS MER