Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Skapar naturkatastrofer ekonomisk tillväxt?

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Emma Schlyter; Ida Lindahl; [2020]
    Nyckelord :Ekonomisk tillväxt; Naturkatastrofer; BNP per capita; Syntetisk kontrollgrupp;

    Sammanfattning : Antalet naturkatastrofer som inträffar i världen ökar på grund av de klimatförändringar som råder. Den ökande trenden kan komma att fortsätta i framtiden om inga större ageranden för att minska klimatförändringarna sker. LÄS MER