Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Arbetsterapeuters uppfattning om begreppet aktivitetsbalans - En kvalitativ intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Jessica Björling; Emma Seldert; [2020-06-09]
    Nyckelord :Concept development; Health and well-being; Occupational therapy;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det finns en stark koppling mellan obalans i vardagsaktiviteter och stressrelaterad psykisk ohälsa. Med hjälp av interventioner baserade på det arbetsterapeutiska begreppet aktivitetsbalans kan människor med stressrelaterad psykisk ohälsa få hjälp att uppnå välmående och välbefinnande i vardagen. LÄS MER