Sökning: "Emma Sjöholm"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Emma Sjöholm.

 1. 1. Toddlares kroppsliga samspel och tillträde till lek i förskolan - en observationsstudie med fenomenologiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Sjöholm; Linnéa Wikström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vad motiverar chefer att arbeta i kommunal verksamhet? : - En studie om vad chefer i en kommunal verksamhet motiveras av och vad de anser är belöningen i sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Emma Nilsson; Johanna Sjöholm; [2016]
  Nyckelord :Global arbetstillfredsställelse; motivation; arbetsmotivation; belöning; chefer; kommunal verksamhe;

  Sammanfattning : Title: What motivates managers to work in local business?- A study of what managers in a municipal activities motivated by and what they believe is the reward of his workAuthors: Emma Nilsson and Johanna Sjöholm, University of Halmstad, VT 2016.Supervisor: Tomas Berggren. LÄS MER

 3. 3. Organisationsidentifiering i det Flexibla Arbetslivet - En Studie av Uttryck för Organisationsidentifiering bland Individer som Arbetar i Hot Desking-miljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emelie Christersson; Emma Sjöholm; [2014]
  Nyckelord :Hot desking; Flexible seating; Organizational Identification; Mael Scale; Team Identification; Interaction; Attractive Organization; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur anställda som arbetar enligt konceptet hot desking uttrycker sin organisationsidentifiering (OI) samt hur styrkan av OI förändras över tid. Tre öppna frågor, med utgångspunkt i hot desking, ställdes via en internetsurvey till 100 anställda på ett teknikföretag verksamt Sverige. LÄS MER

 4. 4. ”Har du inget intresse för profileringen, så skaffa dig det” : en fallstudie på en idrottsprofilerad förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Emma Sjöholm; Malin Reinholdsson; [2012]
  Nyckelord :förskola; profilering; organisationsteori; utvecklingsekologi; initiering; idrott;

  Sammanfattning : Denna undersökning är baserad på en fallstudie på en idrottsprofilerad förskola. Metoden vi valde att använda oss av under arbetes gång var fallstudie. Denna fallstudie genomfördes med hjälp av intervjuer med personal, rektor och ansvarig på barn och utbildningsnämnden. Även observationer gjordes. LÄS MER

 5. 5. Upplysningar om finansiella risker. Förändras företagens upplysningar om risker vid en konjunkturnedgång?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Setterberg; Emma Sjöholm; [2010-02-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: 2007 var ett år då de svenska företagen expanderade och det fanns en stor optimism inom ekonomin. Året som följde drabbades av den djupaste krisen sedan 1930-talet vilken utlöstes av Lehman Brothers konkurs i USA och hela världsekonomin gick in i en lågkonjunktur. LÄS MER