Sökning: "Emma Sköld"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Emma Sköld.

 1. 1. "Alla är ute efter mina pengar" : En semiotisk innehållsanalys av SVT:s julkalendrar ur ett klassperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna Johansson; Emma Sköld; [2020]
  Nyckelord :Social classes; stereotypes; semiotics; public service; representation; Sveriges Television; Samhällsklasser; stereotyp; semiotik; public service; representation; Sveriges Television;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att granska huruvida Sveriges Television (SVT) uppfyller den del av sitt public service-uppdrag som säger att de inte ska generalisera. Detta genom en kvalitativ analys av hur samhällsklasser representeras i SVT:s julkalendrar. LÄS MER

 2. 2. Sveriges mest laddade rum? : En kritisk diskursanalys av biblioteksrummet som gränssnitt mellan användare och uppdrag

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Emma Karlsson; Sanna Sköld; [2019]
  Nyckelord :Library and information science; Library space; Critical discourse analysis; Libraries and society; Spatiality; Public libraries; Academic libraries; Interviews; Seating sweeps; Public space; Public sphere; Fairclough; Norman; Fraser; Nancy.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Following a rapid change in the way information is shared in our society, we have seen over the last few decades a change in how libraries construct their activities in relation to the library space. Different attitudes and opinions on what should or should not be going on in the library space, and by that extension the library’s purpose in itself, have come and gone, and built on each other in the public debate. LÄS MER

 3. 3. "Hej, är det du som ska vara här idag?" : En kvalitativ intervjustudie om förskolevikariers upplevelser av hur det är att komma in i en redan etablerad arbetsgrupp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Caroline Sköld; Emma Sundin; [2017]
  Nyckelord :inclusion; exclusion; preschool substitute teachers; ordinary staff; treatment; exkludering; inkludering; vikarier; ordinarie personal; bemötande;

  Sammanfattning : The research field for this study was the working environment in preschools with the purpose of highlighting the substitute teacher’s experiences of how to enter an already established workgroup in pre-school. How do substitute teachers perceive the treatment when being met by ordinary staff? Do they feel that they are included or excluded from the workgroup? In order to answer these questions, qualitative interviews were conducted with six preschool substitute teachers. LÄS MER

 4. 4. När bröstcancern förändrar livet : Kvinnors upplevelser av bröstcancer under sjukdomsperioden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sara Granath; Marie Dahlberg Nilsson; Emma Sköld; [2016]
  Nyckelord :breast cancer; emotions; experience; person-centered care; women; bröstcancer; kvinnor; känslor; personcentrerad omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2014 diagnostiserades 9 730 kvinnor med bröstcancer i Sverige, ungefär 1360 var mellan 40-49 år, vilket vanligtvis innebär att familj och arbete tar stor plats i vardagen. Bröstcancerdiagnosen skapar upplevelser och känslor och genom att ta del av dessa ökar möjligheten för sjuksköterskan att skräddarsy omvårdnaden utifrån kvinnans behov. LÄS MER

 5. 5. En text, flera illustratörer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Emma Sköld; []
  Nyckelord :HC Andersen; Barnbokslitteratur;

  Sammanfattning : Då många klassiska och populära sagor har illustrerats av ett flertal olika konstnärer finns det ett intresse i att analysera hur detta påverkar läsarens tolkning av sagan. Vilka episoder väljer illustratören att ta med? Lägger han/hon fokus på personerna, miljön eller någon specifik känsla t.ex. LÄS MER