Sökning: "Emma Skov-pedersen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Skov-pedersen.

 1. 1. Att sätta färg på pedagogiken       :  En studie om färger i Montessoriförskolans interiör

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Emma Skov-Pedersen; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att sätta färg på pedagogiken : En studie om färger i Montessoriförskolans interiör

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Emma Skov-Pedersen; [2010]
  Nyckelord :Interiör; färg; Montessori;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att studera hur Montessoriförskolans interiör, i detta fall färger, är anpassad till barnens önskemål. Vidare har syftet varit att studera likheter och/eller skillnader mellan barnens och pedagogernas uppfattningar kring detta. LÄS MER