Sökning: "Emma Sprigg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Sprigg.

  1. 1. Den sömlösa köpupplevelsen : En studie om integrerade köpkanaler ur ett företagsperspektiv

    Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

    Författare :Sofia Reinhold; Emma Sprigg; [2017]
    Nyckelord :Purchasing Channels; Omnichannels; Business Concepts; Purchasing Experience; Köpkanaler; Omnikanaler; Affärskoncept; Kundupplevelse;

    Sammanfattning : Sammanfattning Författare: Emma Sprigg och Sofia Reinhold Handledare: Patrik Gottfridsson Titel: Den sömlösa köpupplevelsen – En studie om integrerade köpkanaler ur ett företagsperspektiv Bakgrund och problem: Handeln har under de senare åren haft en snabb och stark utvecklingskurva. Utvecklingen har skapat en ny digital era som resulterat i nya köpbeteenden hos kunden samt fler möjliga kanaler för kunden att genomföra sina köp i. LÄS MER