Sökning: "Emma Ståhl"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Emma Ståhl.

 1. 1. Morningstars hållbarhetsbetyg - en finansiell prestationsanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Saga Strömberg; Emma Ståhl; [2021-02-09]
  Nyckelord :Morningstar Sustainability Rating; ESG; globalfonder; riskjusterad avkastning; förvaltningsavgift;

  Sammanfattning : Morningstar Sustainability Rating (MSR) är ett hållbarhetsbetyg som har funnits på finansmarknaden sedan mitten av 2016. Det är ett lättillgängligt mått som avspeglar information om bolags hållbarhetsmeriter, vilket gör det enklare för investerare som vill agera mer hållbart. LÄS MER

 2. 2. Kalkylmetoder vid offentliga investeringar : en jämförelse mellan fyra kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Hanna Eriksson; Emma Ståhl; [2021]
  Nyckelord :Kommuner; kalkylmetoder; investeringar; osäkerheter; offentliga investeringar;

  Sammanfattning : Idag finns det 290 kommuner i Sverige som har ett stort ansvar för samhällsservicen invånarna nyttjar. För att utveckla samhället och dess funktioner krävs det investeringar varje år. Ett beslutsunderlag som ligger till grund för investeringarna är investeringskalkyler. LÄS MER

 3. 3. Children's uncontrollable behaviour : A qualitative study of how social workers in Heidedal, South Africa works with the issue

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Emelie Isaksson; Caroline Ståhl; Emma Bertilsson; [2017]
  Nyckelord :Uncontrollable behaviour; South Africa; children; social work; substance abuse; poverty; Okontrollerbart beteende; Sydafrika; barn; socialt arbete; drogmissbruk; fattigdom;

  Sammanfattning : The preconditions for social work changes rapidly in South Africa and the country  is characterized by pervasive inequality with extremes of wealth and poverty.  Access to employment is difficult in rural areas and this leads to large-scale unemployment and poverty in the country. LÄS MER

 4. 4. “Det är bara ett tillstånd där du ser att någon mår väldigt dåligt” : Kommunsjuksköterskors upplevelse och uppfattning av vård av äldre med psykisk ohälsa

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gunilla Ståhl; Emma Konneus; [2015]
  Nyckelord :Hemsjukvård; kunskap; psykisk ohälsa; sjuksköterska; upplevelse; äldre;

  Sammanfattning : Titel: ”Det är bara ett tillstånd där du ser att någon mår väldigt dåligt” – Kommunsjuksköterskors upplevelse och uppfattning av vård av äldre med psykisk ohälsa. Bakgrund: Allt fler äldre drabbas av psykisk ohälsa och orsaken kan vara allt från somatisk sjukdom till existentiella aspekter. LÄS MER

 5. 5. Marknadsstrategi för lead generation : En studie om digitala marknadsstrategier och dess effekt på marknadsleads

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emma Ståhl; Anna Pettersen; [2014]
  Nyckelord :Digital marketing; Market strategies; Lead generation; Digital tools; Market leads; Business-to-business; B2B; Digital marknadsföring; Marknadsstrategier; Digitala verktyg; Lead generation; Marknadsleads; Business-to-business; B2B;

  Sammanfattning : Titel:                                 Marknadsstrategi för lead generation: En studie om digitala marknadsstrategier och dess effekt på marknadsleads Nivå:                                 C-uppsats, kandidatexamen i Företagsekonomi Författare:                        Anna Pettersen och Emma Ståhl Handledare:                     PhD Agneta Sundström Examinator:                     PhD Lars-Johan Åge Datum:                             2014-Juni Syfte:                                Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur företag planerar, tillämpar och utvärderar strategier för digital marknadsföring med avsikt att generera leads. Metod:                              Flerfallstudien är av kvalitativ karaktär. LÄS MER