Sökning: "Emma Stanley"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Stanley.

 1. 1. ”Det känns som att alla älskar att hata Malmö”. En rättssociologisk studie om mediebilden av Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Dalila Sirbubalo; Emma Liddle; [2018]
  Nyckelord :brottsprevention; Malmö; mediepåverkan; rättslig praktik; trygghet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish city of Malmö has a problem with crime, which is shown in official statistics. However, the crime rates in other comparable Swedish cities are very similar. Despite this fact Malmö is depicted as a more dangerous city by the media, and this image of Malmö has been internalised by many. LÄS MER

 2. 2. Don efter representation: En empirisk undersökning om hur kvinnlig politisk representation påverkar utfall i sjukvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emma Stanley; Linnéa Kjellberg; [2018]
  Nyckelord :Landstingsfullmäktige; sjukvård; mödra- och barnhälsovård; kvinnlig politisk representation; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis examines the effects of gender representation in the swedish county councils with respect to investments in maternity and children healthcare. The econometrics tests provide ambiguous results regarding the relationship between the share of female council members and the amount of resources dedicated to maternity and children healthcare respectively. LÄS MER