Sökning: "Emma Staxäng"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Staxäng.

 1. 1. Premium B2B services on a price sensitive market - A Case Study of a Swedish B2B Service Company in India

  Master-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Almén; Emma Staxäng; [2012]
  Nyckelord :Web Design; Case Study; B2B Services; Business Modeling; Pricing; Value; Value Perception; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Premium B2B services on a price sensitive market - a case study of a Swedish B2B service company in India. Authors: Emma Staxäng and Erik Almén Tutors: Andreas Larsson - PhD, Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University Fredrik Häglund - PhD Student, Business Administration, School of Economics and Management, Lund University. LÄS MER

 2. 2. Hur små företag i den svenska modebranschen kan integrera CSR i sin operativa verksamhet. - En fallstudie av Dem Collective

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Södergren; Emma Weinerhall; Emma Staxäng; [2010]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; små företag; operativ verksamhet; konkurrensfördel; Dem Collective; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Att med en fallstudie av Dem Collective undersöka, hur ett litet företag i den svenska mode- och konfektionsbranschen arbetar med CSR-aktiviteter samt hur dessa integreras i den operativa verksamhet.... LÄS MER