Sökning: "Emma Storm"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Emma Storm.

 1. 1. Controversial Advertisement and New Investors: Is this a knock-OAT for the sustainable Company Oatly?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Beata Edlund; Emma Pärsson; Johanna Gripwall; [2021]
  Nyckelord :brand activism; Oatly; corporate reputation; brand identity; Business and Economics;

  Sammanfattning : December 2nd 2016 it was established that Oatly had a new co-owner, China Resources, a partnership that went against not only their own core values but also the values of their oat followers. However, it was not until 2019 the media storm drew in. LÄS MER

 2. 2. Does antibiotic treatment in horses with strangles affect the development of S. equi ssp. equi specific antibodies?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Storm; [2018]
  Nyckelord :strangles; S. equi subsp.; equi; antibiotics; immunity;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster utförda av stadsträd i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Johannesson; Maria Östlund; [2018]
  Nyckelord :ekonomiskt värde; ekosystemtjänster; i-Tree Streets; stad; träd;

  Sammanfattning : Stadsträd i urbana miljöer utför många viktiga ekosystemtjänster, som annars skulle behöva ersättas av tekniska lösningar. En ekonomisk värdering av ekosystemtjänsterna skulle kunna utgöra argument för att bevara och plantera stadsträd. LÄS MER

 4. 4. Tid för läsning : En studie om läshastighet vid textläsning i årskurs 3

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Storm; Wärn Johanna; [2018]
  Nyckelord :Läshastighet; logopedi; medelvärde; könsskillnad; barn; årskurs 3;

  Sammanfattning : Today, Swedish speech-language pathologists do not have access to a Swedish text level reading speed test that is both quick and easy to administer, affordable and standardized. The main purpose of this study was therefore to present a mean for reading speed of text among Swedish third grade students to be used in clinical assessments of reading ability. LÄS MER

 5. 5. Visionen om dagvatten : en kritisk granskning av hur dagvatten gestaltas i visionsbilder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :associationer; dagvatten; rendering; vatten; visionsbild;

  Sammanfattning : Dagvatten får en allt större plats i det offentliga rummet på grund av pågående klimatförändringar och förtätning av städerna. Intensivare skyfall och hårdbeläggningen av ytor minskar vattnets naturliga infiltrationsförmåga. Detta gör att nya hållbara gestaltningslösningar ofta innefattar öppna dagvattenanläggningar. LÄS MER