Sökning: "Emma Stridsborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Stridsborg.

  1. 1. Livet efter stroke : Patientperspektiv genom självbiografier

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Emma Stridsborg; Lovisa Västlund; [2018]
    Nyckelord :experience; identity; sensitivity; stroke; suffering; identitet; känslighet; lidande; stroke; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en folksjukdom som kan leda till lidande och funktionsnedsättningar.Den drabbades känsloliv och identitet kan förändras. Hälsa och lidande kan ses somprocesser och upplevelserna är individuella. Syfte: Att belysa människors upplevelse avlivet efter stroke – ur den drabbades perspektiv. LÄS MER