Sökning: "Emma Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden Emma Svensson.

 1. 1. Sjuksköterskans attityd gentemot patienter med opioidberoende som upplever smärta – Hur det påverkar smärtbehandlingen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Svensson; Jennifer Westergren; [2020-08-06]
  Nyckelord :Opioider; opioidberoende; smärtbehandling; attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse av en obehaglig känsla som uppstår vidvävnadsskada eller potentiell vävnadsskada. Underbehandlad smärta är ett stort problem inomsjukvården och det är viktigt att lämplig smärtbehandling väljs utifrån varje enskild patient. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapi efter obstetrisk analsfinkterruptur - "Jag trodde det var kört men mötet med fysioterapeuten gav mig hopp" : En kvalitativ intervjustudie om att hantera sin skada i sitt dagliga liv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annica Nordfeldt; Emma Svensson; [2020]
  Nyckelord :analinkontinens; beteendemedicin; coping; fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Drygt 3% av förlossningsskador vid vaginal födsel involverar analsfinktern. Dessa skador kan ge allvarliga fysiska och psykologiska konsekvenser, däribland smärta,urin- och analinkontinens, skam och ångest. Vid långvarig problematik rekommenderas livsstilsanpassning framför kirurgiska insatser. LÄS MER

 3. 3. Holistic KPIs for Sustainability Assessment of Residential Food Systems

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emma Svensson; Hanna Borgefeldt; [2020]
  Nyckelord :Key performance indicator; KPI; sustainability; food system; health; evaluation.;

  Sammanfattning : Food is one of the strongest influences affecting both human health and the environment. The food sector is responsible for a substantial share of greenhouse gas emissions in the world, and the demand for more sustainable diets has, therefore, increased. LÄS MER

 4. 4. Att ha ett barn med Tourettes syndrom : - Ur ett anhörigperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Svensson; Ratchadaphorn Phongsiri; [2020]
  Nyckelord :Tourettes syndrom; Tics; Föräldrar; Vårdnadshavare; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som upptäcks innan 18 års ålder och utgörs av ofrivilliga vokala- och motoriska tics. Tourettes syndrom hos barnet påverkar hela familjen då de är involverade i varandras liv, där förändringar i en del påverkar helheten i familjesystemet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans förhållningssätt vid omvårdnad av individer med misstänkt sepsis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Klara Lundell; Emma Svensson; [2020]
  Nyckelord :Förmåga; Sepsis; Sjuksköterska; Omvårdnad; Screening; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis drabbar årligen miljoner människor och bedöms vara en av de vanligaste dödsorsakerna globalt. Av de 40 000 personer som drabbas i Sverige varje år avlider cirka 20%. Tidig upptäckt och behandling är avgörande för tillståndets utveckling. LÄS MER