Sökning: "Emma Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade orden Emma Svensson.

 1. 1. Skarvning av stående panel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Emma Svensson; [2021-04-26]
  Nyckelord :wooden paneling; weatherboard; timber; claddning; building conservation; wood siding; träpanel; byggnadsvård; fasad; stående panel; renovering;

  Sammanfattning : This thesis examines and describes methods for splicing vertical wood siding when renovatingand repairing it. This is a common procedure, but it is not described to a great extent in Swedishliterature. The work process and tool choices are in focus. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet vid depression - hur lidande lindras och hälsa främjas

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Ekström; Svensson Mellem Emma; [2021-03-18]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; depression och effekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Folksjukdomen depression är ett globalt hälsoproblem som orsakar stort lidande hos den drabbade individen. Det finns flera olika behandlingar vid depression men det är få personer som uppnår full remission. Fysisk aktivitet har visat sig ha positiv inverkan på en individs hälsa. LÄS MER

 3. 3. Har miljöcertifieringen enligt ISO 14001 någon effekt på akademiska biblioteks miljöarbete? : En jämförande studie av fyra olika akademiska bibliotek i Sverige

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Pihlstrand; Emma Svensson; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Miljöcertifiering enligt ISO 14001; Akademiska bibliotek; Miljöarbete;

  Sammanfattning : In the year of 1996, the Swedish government decided that all of Sweden’s different authorities must set an example and work towards sustainable development (Arvidsson, 2004). Every agency had therefore an obligation to procure an environmental management system and integrate into its operations (SFS 2009:907). LÄS MER

 4. 4. Det sociala könet i historieläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Dylan Kittler; Emma Svensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ambulanspersonalens upplevelser av att vårda barn inom ambulanssjukvården : - En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Isabelle Karlsson; Emma Svensson; [2021]
  Nyckelord :Ambulance care; Ambulance staff; Children; Experience; Patient safety; Ambulanspersonal; Ambulanssjukvård; Barn; Patientsäkerhet; Upplevelse;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrund: Ambulanssjukvården har en bred uppgift vilket innefattar att ta hand om människor oavsett kön, ålder eller bakgrund. I bakgrunden beskrivs ambulanssjukvård, kompetens i ambulansen, vårdprocessen i ambulansen, patientgruppen barn inom ambulansen, kommunikation med barn och patientsäkerhet. LÄS MER