Sökning: "Emma Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden Emma Svensson.

 1. 1. Skarvning av stående panel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Emma Svensson; [2021-04-26]
  Nyckelord :wooden paneling; weatherboard; timber; claddning; building conservation; wood siding; träpanel; byggnadsvård; fasad; stående panel; renovering;

  Sammanfattning : This thesis examines and describes methods for splicing vertical wood siding when renovatingand repairing it. This is a common procedure, but it is not described to a great extent in Swedishliterature. The work process and tool choices are in focus. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet vid depression - hur lidande lindras och hälsa främjas

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Ekström; Svensson Mellem Emma; [2021-03-18]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; depression och effekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Folksjukdomen depression är ett globalt hälsoproblem som orsakar stort lidande hos den drabbade individen. Det finns flera olika behandlingar vid depression men det är få personer som uppnår full remission. Fysisk aktivitet har visat sig ha positiv inverkan på en individs hälsa. LÄS MER

 3. 3. Transatlantic culture-carriers : A qualitative study on Swedish companies' organisational culture change in the United States

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Nydén; Lovisa Svensson; [2021]
  Nyckelord :Culture; Organisational culture; National culture; Culture change; Hofstede s cultural dimensions; Market entry; Leadership.;

  Sammanfattning : All countries have their own national culture, with their own norms, beliefs, attitudes, and values. Every organisation in the world also has their own organisational culture, just like any other social group. Because of the increased globalization throughout the world, more companies are becoming multinational corporations. LÄS MER

 4. 4. Kriminalvårdarens yrkesroll : En kvalitativ studie om kriminalvårdares upplevelser om vilka förväntningar som finns på deras yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ellen Nord; Emma Svensson; [2021]
  Nyckelord :prison guards; roles; conflicting expectations; role conflict; gender differences; kriminalvårdare; roller; motstridiga förväntningar; rollkonflikt; genusskillnader;

  Sammanfattning : En kriminalvårdare bemöter många olika förväntningar på sig i sin yrkesroll, och att veta vad som förväntas av en är en viktig faktor för arbetsmiljön och hälsan. Därav är syftet med denna studie att undersöka kriminalvårdares upplevelser om vilka förväntningar som finns på deras yrkesroll inom organisationen och vilka negativa konsekvenser detta kan medföra. LÄS MER

 5. 5. Har miljöcertifieringen enligt ISO 14001 någon effekt på akademiska biblioteks miljöarbete? : En jämförande studie av fyra olika akademiska bibliotek i Sverige

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Pihlstrand; Emma Svensson; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Miljöcertifiering enligt ISO 14001; Akademiska bibliotek; Miljöarbete;

  Sammanfattning : In the year of 1996, the Swedish government decided that all of Sweden’s different authorities must set an example and work towards sustainable development (Arvidsson, 2004). Every agency had therefore an obligation to procure an environmental management system and integrate into its operations (SFS 2009:907). LÄS MER