Sökning: "Emma TÖrnquist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emma TÖrnquist.

 1. 1. Motivational Interviewing - Motiverande Samtal : En kvantitativ studie av MI-utbildade skolsköterskors användning av MI i sitt omvårdnadsarbete med gymnasieelever.

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Emma Herrlander Törnquist; Marie Stenmark; [2011]
  Nyckelord :School nurse; MI; nursing; secondary school students; usability; implementation; Skolsköterska; MI; omvårdnad; gymnasieelever; användbarhet; implementering;

  Sammanfattning : MI (Motivational Interviewing) är en samtalsmetod som avser att förbereda individer för förändringar. Socialstyrelsen (2004) anger i sina riktlinjer att svensk skolhälsovård ska använda evidensbaserade metoder i det hälsopedagogiska arbetet. Fortlöpande utbildning i MI har genomförts de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Riksteatern: Hur styrs folkrörelsen?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Emma Nilsson; Sofie Törnquist; [2009]
  Nyckelord :Movement; Horisontal processes; Vertical processes; Riksteatern; Cultural field;

  Sammanfattning : Riksteatern is a Swedish movement which was formed during the 1930s. The movement now consists of 230 local societies and had 545 000 visitors last year. The purpose of this thesis is to investigate how a movement, mainly financed by the Swedish government, is run. LÄS MER

 3. 3. Från julpynt till reservdelar, en fallstudie av indirekta inköp vid Akzo Nobel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Fredenberg; Marcus Larsson; Anna Thomasson; Emma Törnquist; [2001]
  Nyckelord :inköp; indirekt material; kapitalintensiva företag; mogen bransch; komplexitet och administrativa rutiner; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : De senaste åren har vi i media kunnat följa utvecklingen av företag i den nya ekonomin. Dessa företags genomslagskraft till trots, kan man konstatera att de mogna industriföretagen fortfarande utgör ryggraden i dagens ekonomi. LÄS MER