Sökning: "Emma Törnblom"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Emma Törnblom.

 1. 1. När hjärtat sviktar : En litteraturstudie om patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Agnes Diwan; Emma Törnblom; [2021]
  Nyckelord :chronic heart failure; patient perspective; life situation; Kronisk hjärtsvikt; patientupplevelse; livssituation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 200 000 personer i Sverige uppskattas leva med symtom på hjärtsvikt. Risken för hjärtsvikt ökar med åldern och uppskattningsvis 10% av befolkningen över 80 år har hjärtsvikt. Hjärtsviktspatienter rapporterar att de har lägre livskvalitet och lider av psykiska besvär i högre utsträckning än de utan hjärtsvikt. LÄS MER

 2. 2. Digitalization policy and digital exclusion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Törnblom; [2019]
  Nyckelord :digitalization; digital exclusion; policy analysis; WPR; governmentality; neoliberalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As being digital increasingly becomes a requirement for functioning in society, those who are not as digital increasingly become excluded. This study aims to problematize the Swedish policies surrounding digitalization, and especially those in some way related to digital exclusion. LÄS MER

 3. 3. "Låt alla folk vara herrar i sina egna hus" - En analys av Sverigedemokraternas kärnideologiska förändring 2005-2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Törnblom; Carl Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; populistiskt högerradikala; nativism; Mudde; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 2007 publicerade statsvetaren Cas Mudde en bok där han definierade partifamiljen benämnd populistiskt högerradikala på basis av tre kärnideologiska kännetecken: nativism, auktoritarianism och populism. I boken klassificerades Sverigedemokraterna som tillhörande denna partifamilj. LÄS MER

 4. 4. Att inte kunna andas : Patienters upplevelse av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Karlsén; Cecilia Törnblom; [2016]
  Nyckelord :Kronisk obstruktiv lungsjukdom; patientupplevelse; sjukdomslidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom är den tredje dödligaste sjukdomen i världen. Sjukdomen drabbar luftvägarna vilket leder till försämrat syreupptag. LÄS MER

 5. 5. ”Varför jag lära svenska...”- några invandrarkvinnors syn på svenskspråksinlärning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Emma Törnblom; [2013]
  Nyckelord :Keywords: Social resource theory; resource loss; locus of control; motivation; Swedish language learning.;

  Sammanfattning :  ABSTRACTThis study focuses on immigrant women in Sweden and how their perceptions of resource loss may affect their motivation to learn Swedish. Focus group discussions were conducted with immigrant women who partake in a Swedish language learning project. LÄS MER