Sökning: "Emma Ternström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Ternström.

 1. 1. Global Diversification and IPO Underpricing

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Emma Ternström; Hannah Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :Global Diversification; Initial Public Offering; Underpricing;

  Sammanfattning : We examine whether global diversification is influencing the underpricing of an initial public offering, and hypothesize that it reduces the first day return of an offering. To investigate this, we employ a quantitative approach and conduct OLS regressions with four different independent variables. LÄS MER

 2. 2. "Likväl som du kan leka med Lego, kan du ha en surfplatta" : Förskollärares syn på surfplattans roll i arbetet med naturvetenskap och teknik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Emma Ternström; [2016]
  Nyckelord :Curriculum; preschool teacher; science and technology in preschool; tablet; Förskollärare; läroplan; naturvetenskap och teknik i förskolan; surfplatta;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine preschool teachers attitude how a tablet can be used to arouse children's interests and curiosity when it comes to science and technology. To examine this, interviews with six preschool teachers from five different preschools in three municipalities implemented. LÄS MER