Sökning: "Emma Thelin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emma Thelin.

 1. 1. Plattformsekonomin och dess förutsättningar- en kvalitativ studie om samverkan mellan arbetsmarknadens parter inom plattformekonomin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emma Thelin; [2019-10-18]
  Nyckelord :plattformsekonomi; gig-ekonomi; partssamverkan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att förklara vilka förutsättningar plattformsekonomier skapar för samverkan mellan arbetsmarknadens parter. Uppsatsen behandlar de upplevelser som parterna själva beskriver kring förutsättningar att bedriva samverkan inom plattformsekonomin. LÄS MER

 2. 2. En frånkopplad vecka - En kvalitativ studie om frånkoppling från sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julia Hansson; Emma Thelin; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; Frånkoppling; Medieanvändning; Nätverkssamhället; Social tillhörighet; Virtuella gemenskaper; Ensamhet; Tillgänglighet; FOMO; Nomophobia;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att undersöka hur frånkoppling av sociala medier upplevs påverka vänskapsrelationer och kommunikationsmöjligheter. Studien genomförs med en kvalitativ forskningsansats med etnografi som metod. LÄS MER

 3. 3. Lyxen att välja - Strategisk gruppsammansättning i IT-konsultföretag

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Thelin; Anna Fransson; [2018-09-10]
  Nyckelord :group composition; It-consultant; prodject based organization;

  Sammanfattning : This study examines how IT consulting companies in Gothenburg works with groupcomposition. And if there is such work, which criteria is taken into consideration and how dothe companies create conditions for the work groups to succeed. We also intend to examinewhich aspects enable and prevents a strategic work with group composition. LÄS MER

 4. 4. Ursäkta mig företaget, men vart tog identiteten vägen?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Thelin; Emma Jonsson; [2008]
  Nyckelord :Branschglidning; utvidgning av sortimentet; livsstil; varumärken; varumärkesidentitet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Allt fler företag utvidgar sitt sortiment till nya branscher de ursprungligen inte förknippas med. ICA har blivit bank, Statoil säljer inte längre bara bensin och H&M ska nu börja med heminredning. Företag satsar nu inte bara på en produkt utan vill sälja allt under samma tak: det pratas om varuhusens återkomst. LÄS MER