Sökning: "Emma Villius"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Villius.

 1. 1. En kropp som blöder : En studie av menstruation i fem svenska samtidsromaner

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ebba Johansson Vaara; [2019]
  Nyckelord :Menstruation; Menstruation in Literature; Swedish Literature; Self-Surveillance; Fluidity; Corporeal Feminism; Menstruation; Menstruation i litteratur; Svensk litteratur; Självövervakning; Fluiditet; Korporeal feminism;

  Sammanfattning : In this paper, I study depictions of menstruation in five Swedish, contemporary novels: Bara ha roligt (2018) by Maria Maunsbach, Nora eller Brinn Oslo brinn (2018) by Johanna Frid, Om vi bara kunde byta kroppar med varandra (2018) by Johanna Nilsson, Nej, det är en snöklump (2002) by Sara Villius, and Linas kvällsbok (2003) by Emma Hamberg. Menstruation has been a discussed topic in Swedish media for the past few years. LÄS MER

 2. 2. A study on how to establish companies in India from a legal and tax point of view

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Villius; [2007]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : My graduate thesis handles the problem how Sony Ericsson Mobile Communications AB (SEMC) in the easiest way can establish a market in the south of India, Chennai, relating to accessories. The most relevant accessory that they want to manufacture is portable hands frees. LÄS MER