Sökning: "Emma Wahlqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Wahlqvist.

  1. 1. En jämförelse av två mätmetoder för kroppstemperatur hos hund under anestesi

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Emma Wahlqvist; [2017]
    Nyckelord :kroppstemperatur; temperaturmätning; hypotermi; esofagustemperatur; rektaltemperatur; anestesi; hund;

    Sammanfattning : Normal kroppstemperatur för hundar är 37,8 – 39,2 grader Celsius men det är frekvent förekommande att de drabbas av hypotermi under anestesi. Hypotermi är ett tillstånd där kroppens kärntemperatur är för låg och definieras vanligen som lägre än 37 grader Celsius. LÄS MER