Sökning: "Emma Wiberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Emma Wiberg.

 1. 1. “VEM FAN KÖPER EN BDSM-NALLE TILL SIN DOTTER?” En kvalitativ intervjustudie om mammors attityd till barn som exponeras på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emma Wiberg; Heidi Byrman Andersson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Mediemoral; Sharenting; Parasociala Relationer; ABC-modellen; Barnarbete; Integritet; Influencer; Instagram; Sociala medier; Barn;

  Sammanfattning : Executive summary Over the past few decades, the digital landscape has grown and become increasingly common in our everyday lives. Not least to publish, inspire and update others about our life on social media. And for some, life also includes the role of being a mother, perhaps one who is proud to show off their children on social media. LÄS MER

 2. 2. G(l)ömda kvinnor i samhället : En kvalitativ studie av identitetsskapande och tillit bland kvinnor som lever med skyddade personuppgifter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Hedin; Madeleine Wiberg; [2020]
  Nyckelord :Skyddade personuppgifter; identitet; tillit; Anthony Giddens; Erving Goffman; brottsoffer;

  Sammanfattning : Majoriteten av de som lever med skyddade personuppgifter i Sverige är kvinnor som flyr från före detta partners. Studiens syfte är att undersöka hur kvinnor som lever med skyddade personuppgifter ser på sin vardag, sin identitet och sin tillit till individer i deras närmaste omgivning samt till samhället. LÄS MER

 3. 3. Varför vill ni inte lyckas? : En kvalitativ studie om styrkebaserat förhållningssätt i organisationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Isabella Lockner; Emma Wiberg; [2020]
  Nyckelord :Appreciative Inquiry; engagement; organizational development; positive psychology; Strengths-based approach; StrengthsFinder;

  Sammanfattning : Ledare vill att medarbetare skall vara engagerade i sitt arbete och i organisationen som helhet. Ett sätt att uppnå detta är att arbeta utifrån ett styrkebaserat förhållningssätt vilket har flera positiva effekter i organisationer såsom att behålla medarbetare och öka lönsamheten. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors interventioner för att identifiera symtom och riskfaktorer i syfte att förebygga psykisk ohälsa hos skolelever : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Jeppsson; Helena Wiberg; [2019]
  Nyckelord :Interventioner; psykisk ohälsa; skolelever; skolsköterskor;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar i Sverige ökar och har blivit ett av det största folkhälsoproblemet i samhället. Skolsköterskor möter nästan alla barn under skolåren och har en central roll när det gäller att främja elevers hälsa. LÄS MER

 5. 5. Skalbaggar som nedbrytare i naturens ekosystem : Ett pedagogiskt material för Evolutionsmuseet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Wiberg; Kristin Aderlind; [2015]
  Nyckelord :Evolutionsmuseet; nedbrytare; ekosystem; skalbaggar; museipedagogik;

  Sammanfattning : Denna rapport är en del i ett självständigt arbete där en pedagogisk produkt utformats för Evolutionsmuseet i Uppsala och är även en del i projektet ”Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala universitet”. Produkten kommer att ingå i Evolutionsmuseets utställning Svensk fauna och behandlar skalbaggar som nedbrytare på markytan i naturen. LÄS MER