Sökning: "Emma Widnersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Widnersson.

 1. 1. Kan omvårdnadshandlingar orsaka EEG-förändringar hos neurokirurgiska intensivvårdspatienter? : En observationsstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Liliana Santeliz Rivas; Emma Widnersson; [2017]
  Nyckelord :Nursing; intensive care; neuro surgical; EEG; Omvårdnad; Intensivvård; Neurokirurgi; EEG;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: An acquired brain injury can be classified as either a primary brain injury or a secondary brain injury. A secondary brain injury can also be caused by secondary clinical insults, such as epileptic seizures. LÄS MER

 2. 2. Ingefäras antiemetiska effekt vid cytostatikarelaterat illamående : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Widnersson; Hanna Ström; [2011]
  Nyckelord :Chemotherapy ginger cancer-patient nausea nursing;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study was to determine whether or not there is evidence for the usage of ginger as an antiemetic in patients experiencing chemotherapy related nausea, based on available scientific literature.Methods: The original articles were found by using search engines PubMed and CINAHL. LÄS MER