Avancerad sökning

Hittade 3 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Revisorns dilemma : En studie om riskproblematik i perspektiv av skadeståndsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Wikfeldt; Michella Chammas; [2018]
  Nyckelord :audit; auditor; damages; liability; audit report; independence; difficult assessments; revision; revisor; skadestånd; skadeståndsansvar; riskproblematik; revisionsberättelse; oberoende; svårbedömda poster;

  Sammanfattning : Revisorer har i uppdrag att granska företagens finansiella räkenskaper för att säkerställa attsiffrorna är rättvisande, trots att det inte är en fullständig garanti. Revisorn har ettskadeståndsansvar i de fall han eller hon vållar skada i det granskade företaget. LÄS MER

 2. 2. Case study inference : Four generalisation methods and how they may be integrated

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Wikfeldt; [2017]
  Nyckelord :case study; analytic generalisation; critical case; naturalistic generalisation; working hypothesis;

  Sammanfattning : This study aims to describe how researchers may incorporate four different generalisation methods (working hypothesis, analytic generalisation, critical case and naturalistic generalisation) to aid them in properly generaliseing from case study results. It was found that critical cases can be used in combination with working hypothesis to determine the falsifiability of the hypotheses. LÄS MER

 3. 3. Generalising from Case Studies

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Wikfeldt; [2016]
  Nyckelord :generalise; external validity; case study; small-N;

  Sammanfattning : The generalisability of case study findings is heavily criticised in the scientific community. This study attempts to answer to what extent generalisation is possible, through a literature review. Resources were collected by searching in databases and in reference lists. LÄS MER