Sökning: "Emma Wrede"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Wrede.

  1. 1. Att vara eller inte vara lärare : - när yrkesroll och privatroll kolliderar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SVLinnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SVLinnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Emma Nilsson; Emma Wrede; [2011]
    Nyckelord :roll; rollkonflikt; lärare; profession; förväntningar;

    Sammanfattning : Beroende på situation intar människan olika roller. På rollerna finns det också förväntningar som kan styra rollinnehavarens beteende och agerande. Ett dilemma som kan uppkomma för lärare är att yrkesrollen och privatrollen går in i varandra. Den här studien vill synliggöra problematiken kring hanteringen av lärarnas olika roller. LÄS MER