Sökning: "Emma jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Emma jakobsson.

 1. 1. Hållbar proteinrening för framtiden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Josephine Östman; Jenny Hännestrand; Alexander Fridlund; Elon Svedlindh; Lovisa Littbrand; Emma Elgh; Jenny Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av att leva med urininkontinens : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emma Jakobsson; Märtha Jansson; [2018]
  Nyckelord :Coping; quality of life; sexuality; urinary incontinence; women’s experience;

  Sammanfattning : Background: The definition of urinary incontinence is involuntary loss of urine that is objectively detectable and results in a social and hygienic inconvenience for the individual. There are different types and causes of urinary incontinence and the symptoms often occur more frequently with higher age. LÄS MER

 3. 3. EN HÅLLBARHETSANALYS AV ÖREBRO KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN : Vårt framtida Örebro

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Ekström; Emma Andréasson Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en dokumentanalys av Örebro kommuns nya översiktsplan 2018. Syftet med uppsatsen är att undersöka om den nya översiktsplanen planerar för de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbarhet samt om kommunen tar hänsyn till de globala, nationella, regionala och kommunala krav och mål som finns för den hållbara utvecklingen i fysisk planering. LÄS MER

 4. 4. "Fet och olycklig VS Smal och lycklig" : En kvalitativ innehållsanalys av hur tv-programmet Biggest Loser Sverige 2018 framställer överviktiga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Johansson; Elin Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :Reality-tv; Biggest Loser; Sweden; weight-stigma; MCDA; overweight; Reality-tv; Biggest Loser; Sverige; viktstigmatisering; MCDA; övervikt;

  Sammanfattning : Den här studien använder sig av en Multimodal Kritisk Diskursanalys (MCDA) för att undersöka hur reality-showen Biggest Loser Sverige 2018 framställer överviktiga. Syftet med studien är att analysera hur seriens finalister framställs när dem är överviktiga respektive när dem är normalviktiga, samt undersöka ifall viktstigmatiserade attityder kommer till uttryck i programmet. LÄS MER

 5. 5. How can we know anything in questions of morality? : A Critical Assessment of Rainer Forst’s Theory of Justification

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emma Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :Moral epistemology; Moral judgements; Human rights; Constructivism; Discourse ethics; The Right to Justification.;

  Sammanfattning : When discussing any question in which a human being has a moral claim or a moral choice to make we need to address the justification of those claims and actions. Hence one can ask the question whether we can discuss a justification of moral judgments without having any specific knowledge about any corresponding fact or if it is possible to justify a moral judgment without having that kind of knowledge. LÄS MER