Sökning: "Emmanuel Levinas"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Emmanuel Levinas.

 1. 1. "Må de avskyvärda bilderna hemsöka oss" : Bildanalys av fyra starka nyhetsbilder ur ett ansvarsmoraliskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Emma Lindvall; [2017]
  Nyckelord :Alan Kurdi; Ansvarsmoral; Bildanalys; Diskursanalys; Emmanuel Levinas; Medieetik; Nyhetsfoto; Omran Daqneesh; Semiotik; Starka nyhetsbilder; Syriska inbördeskriget; Titta inte bort;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur syrier och syriska flyktingar har porträtteras i fyra bilder som publicerats i svenska dagstidningar, utifrån frågeställningar om just framställning, vilket kontext som framkommer från artiklarna som bilden publicerats i och huruvida publiceringen av bilderna kan anses etiskt försvarbara. Bilderna som analyseras är bland annat fotot på Alan Kurdi, och tre andra, starka nyhetsbilder. LÄS MER

 2. 2. Levinas, det feminina : Kritisk analys av det feminina i Levinas

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Christina Fridare; [2017]
  Nyckelord :Levinas; Katz; the feminine; the other; the ethical relation; Levinas; Katz; det feminina; den andre; den etiska relationen;

  Sammanfattning : Flera feministiska tolkare har anmärkt att i Emmanuel Levinas i sin filosofi använder ordet feminin på ett sätt som skapar förvirring. I en första läsning verkar det som om han menar kvinnor. Han beskriver dem som tysta, mystiska och utan att ingå i den etiska relationen. LÄS MER

 3. 3. THE BIOPOLITICS OF DOMESTIC WORK AND THE CONSTRUCTION OF THE FEMALE 'OTHER' : REIMAGINING SPACES, LABOR, AND REPRESENTATIONS OF LIVE-IN DOMESTIC WORKERS IN FILM

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Zoi Kourtoglou; [2017]
  Nyckelord :Cinema; biopower; biopolitics; maids; Antonio Negri; Michael Hardt; domestic space; heterotopia; Michel Foucault; immaterial labor; resistance; Emmanuel Levinas;

  Sammanfattning : Representations of female characters in cinema have the effect of othering the female in front of the viewer’s gaze. Women’s characters are constructed along the lines of their gender and race difference. LÄS MER

 4. 4. Emmanuel Levinas urminnes trauma : Om relationen till döden i Emmanuel Levinas filosofi

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Mats-Ola Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Levinas; Abraham; Torok; Kojève; Heidegger; döden; trauma; överleva; sorg; psykoanalys; förmå; omöjlig;

  Sammanfattning : This paper argues that the notion of death is omnipresent and essential for Emmanuel Levinas through all periods of his thought, although not always explicitly thematized. It tries to show this through a close reading of, firstly, his early period as an explicit polemic against Martin Heidegger’s analysis of death in Being and Time; secondly, his middle period, as an implicit polemic against Alexandre Kojèves influential readings of Hegel; and thirdly, his late period, in the light of psychoanalytical theories about trauma, loss, mourning and survival. LÄS MER

 5. 5. Increasing De-personalization in Warfare : Levinasian Words on Lethal Autonomous Weapons Systems

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Petter Danckwardt; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : What are the implications when robots are pre-programmed to “behave ethically”? What are the implications between the other and me when lethal autonomous weapons systems by themselves target and destroy human beings? In this paper, I address these two inter-related questions through the philosophy of Emmanuel Levinas. Firstly (chapter I), I set out to clarify the meaning of “lethal autonomous weapons systems” by discussing concepts such as robot, autonomy, and by outlining the debates regarding these emerging weapons. LÄS MER