Sökning: "Emmeli Kolsut"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emmeli Kolsut.

  1. 1. Skolbarnets risk för övervikt och fetma : Sambandet mellan familjen och dess socioekonomiska status. En kvantitativ litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Johanna Andersson; Emmeli Kolsut; [2021]
    Nyckelord :Barn; Fetma; Kvantitativ; Social inlärningsteori; Socioekonomisk status; Systemteori; Övervikt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER