Sökning: "Emmelie Brolund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emmelie Brolund.

  1. 1. Den svenska idyllen vs hotet utifrån : En kritisk diskursanalys av medias framställning av gängkriminalitet

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

    Författare :Emmelie Brolund; Lina Brolund; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER