Sökning: "Emmelie Samuelsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emmelie Samuelsson.

 1. 1. Gingivit hos gravida kvinnor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emmelie Samuelsson; Armina Porobic; [2016]
  Nyckelord :Gingivit; Graviditet; Låg födelsevikt; Prematur födsel;

  Sammanfattning : Introduktion: Studier visar att gravida kvinnor löper större risk att drabbas av gingivit änicke-gravida kvinnor. Gingivit är den vanligaste formen av parodontal sjukdom vid engraviditet. Det finns bristande kunskaper hos olika vårdgivare om graviditet och kvinnorsorala hälsa och om dessa två saker kan påverka varandra. LÄS MER

 2. 2. Budgetering inom forskning och utveckling. En fallstudie av budgetprocessen vid AstraZeneca R&D

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Andersson; Emmelie Samuelsson; [2010-01-21]
  Nyckelord :Budgetprocess; forskning och utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Många företag satsar stora resurser på forskning och utveckling, eftersom den verksamheten förväntas ge företaget konkurrens fördelar och möjlighet till långsiktig överlevnad. För att kunna allokera resurser till olika projekt inom forskning och utveckling, behöver företagen använda sig av någon form av ekonomistyrning ofta baserad på budgetering. LÄS MER