Sökning: "Emmy Blom"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emmy Blom.

 1. 1. Kartläggning av icke-radiologers kunskap om röntgenstrålning - hur stor är medvetenheten gällande risker och effekter?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Emmy Blom; Miriam Ulvar; [2020-08-05]
  Nyckelord :Remittenter; Strålkunskap; ALARA; Strålutbildning; Riskmedvetenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bildtagning av människors inre med hjälp av röntgenstrålning är enundersökningsmetod som med åren används allt mer i diagnostiskt syfte inom sjukvården.Röntgenstrålningen medför dock alltid en risk för patienten, vilken kan leda till både akuta ochkroniska effekter i den biologiska vävnaden. LÄS MER

 2. 2. Grattis på internationella kvinnodagen : En undersökning om jämställdhet och genus genom gestaltandet av kvinnan via media

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emmy Blom; Josefin Bäck; [2020]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; gestaltning; 8 mars; internationella kvinnodagen;

  Sammanfattning : Sedan grundandet av internationella kvinnodagen har kvinnor givits utrymme att framföra åsikter och förslag för ett jämställt samhälle. Den här undersökningen kastar ljus på hur genus, kvinnan och kvinnofrågor gestaltas och kommuniceras under internationella kvinnodagen, samt om det skett någon förändring i kommunikation mellan åren2014-2020. LÄS MER

 3. 3. Synen på bibliotek förändras inte på en dag : En utvärdering av klusterkampanjen "Den digitalt nyfikne" på ett folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV; Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Sofie Karlsson; Emmy Blom; [2012]
  Nyckelord :marketing; campaign; digital acitivities; The digitally curious ; public library; marknadsföring; klusterkampanj; digitala aktiviteter; Den digitalt nyfikne ; folkbibliotek;

  Sammanfattning : This thesis is an evaluation of the campaign [The digitally curious] that is part of the regional marketing campaign Futurum.kom. Its purpose was to strengthen the library's role in society. The campaign includes Regionbibliotek Kalmar, Länsbibliotek Sydost and also 25 public libraries in Kronoberg, Kalmar and Blekinge. LÄS MER