Sökning: "Emmy Byman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emmy Byman.

 1. 1. Våga fråga! En enkätstudie om vilka faktorer som påverkar sjuksköterskor att fråga kvinnor om våld i nära relation

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Andreasson; Emmy Byman; [2024-02-12]
  Nyckelord :Emotionella hinder; kirurgisk slutenvårdsavdelning; organisatoriska hinder; sjuksköterska; specialistsjuksköterska; våld i nära relation; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett nationellt och globalt problem. Våldet, framför allt mot kvinnor är utbrett och mörkertalet tros vara mycket stort. Det finns olika typer av våld och dess konsekvenser är stora för såväl den våldsutsatta som samhället. LÄS MER

 2. 2. Det är inte bara mensvärk : Bloggförfattares upplevelser av att leva med endometrios

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emmy Byman; Arberesha Ibrahimi; [2017]
  Nyckelord :Endometriosis; experience; pain; quality of life; Endometrios; livskvalitet; smärta; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk, inflammatorisk, östrogen-beroende sjukdom där livmoderslemhinnan har spridit sig utanför livmodern och väl där framkallar inflammatoriska reaktioner, vilka resulterar i blödningar och ärrvävnad. Framträdande symptom är kraftig mensvärk, smärta vid samlag, blod i urinen, förstoppning, diarré och uppblåsthet. LÄS MER