Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Konsumtion av livsmedel rika på järn och folsyra samt attityd till de näringsämnena & en hälsosam kost under graviditeten

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

    Författare :Emmy Sikström; [2011]
    Nyckelord :Pregnancy; attitudes; iron; folic acid; supplements; diet;

    Sammanfattning : BAKGRUND: Folsyra och järn är två viktiga ämnen som under graviditeten har olika betydelser dels för mamman och dels för fostret. Brister på dessa ämnen kan således leda till skador av olika slag och därför rekommenderas ofta kosttillskott till gravida kvinnor. LÄS MER