Sökning: "Emotional labor"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden Emotional labor.

 1. 1. Locating the Effects of Emotional and Aesthetic Labor on Performance Through the Lens of Flight Attendants : —An investigative qualitative study of a low-cost and a premium airline

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Athina Spyridonos; Hala Zeeb; [2023]
  Nyckelord :aesthetic labor; emotional labor; employee performance; flight attendants; low-cost airline; premium airline; motivation; Herzberg;

  Sammanfattning : This research implemented a multiple case study design to investigate the effects of aesthetic and emotional labor in the premium airline context of Emirates, in comparison to the low-cost airline context of easyJet. This was achieved through the conduct of interviews with flight attendants from each airline as they are the frontline employees who are mostly concerned with the implementation of these standards. LÄS MER

 2. 2. "Det här är ju vårt arbete - att man går in i en roll liksom" En studie om socialsekreterares erfarenheter av det emotionella arbetet inom utredning barn och unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Saga Simonsson; Louise Ekerholm; [2023]
  Nyckelord :Emotional labor; professional role; collegiality; child perspective; social secretary Emotionellt arbete; professionell roll; kollegialitet; barnperspektiv; socialsekreterare; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, the child perspective in social services has become greater and more acknowledged over the years. Today, social services have a child perspective in which the children's best always should be the main issue in an investigation. LÄS MER

 3. 3. "Det hjälper inte någon annan att man går sönder, man måste vara snäll mot sig själv också" - En kvalitativ studie om skolkuratorers beskrivningar av känslor, känslohantering och dess konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hannah Alpadie; Hanna Lindholm; [2023]
  Nyckelord :Keywords: School Counselor; Emotions; Emotional work; Coping; Empathy fatigue Nyckelord: Skolkurator; Känslor; Känslohantering; Känslomässig utmattning; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase the knowledge of how school counselors describe what emotions can emerge while interacting with students, how they deal with their emotions when they emerge and the consequences of their emotion regulation. The study is based on semi-structured interviews with eight school counselors in Sweden who have had at least one six-month employment at a school. LÄS MER

 4. 4. “...vi är verktygen för människor som är trasiga och därav måste verktygen också fungera …”: : En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares känslohantering i arbetet medbarn som utsatts för traumatiska upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Johan Rosén; Frida Johansson; [2022]
  Nyckelord :Emotional labor; social worker; trauma; emotion management; methods and strategies; Känsloarbete; socialarbetare; trauma; känslohantering; metoder och strategier;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand and investigate how social workers handle and cope with their emotional management in work with children who have been exposed to traumatic events. And to understand what kind of emotions that can arise before, during and after meetings with vulnerable children. LÄS MER

 5. 5. Mobbning på arbetsplatsen : En kvalitativ studie om hur mobbning på arbetsplatsen kan ta sig uttryck och hur den utsatte individen upplevt detta

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Clara Bäcklund; Caroline Mirzakhanian Tonojan; [2022]
  Nyckelord :Bullying; workplace; victimization; health issues; work environment; group behavior;

  Sammanfattning : Bullying and abusive discrimination in the workplace is a social global phenomenon that can lead to several consequences for those who are exposed. The purpose of this study is to investigate and increase our understanding of bullying in the workplace. LÄS MER