Sökning: "Emotional reactions"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden Emotional reactions.

 1. 1. IN THE PRESENCE OF HUMAN-LIKENESS An Exploratory Study on How Humans Experience Artificial Agents

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anna Johansson; Elin Örnberg; [2021-09-21]
  Nyckelord :Human-likeness; Human-robot-interaction; Uncanny valley; Physical presence; Expectations; Emotional reactions; Furhat;

  Sammanfattning : Interactions with artificial agents are increasing in everyday situations, and social agentsmight become the next generally adopted interface. However, whether these agents shouldappear human-like or not is debated as it is still uncertain what effects human-like agentshave on humans in an interactive setting. LÄS MER

 2. 2. Förmaksflimmer är alltid närvarande. En litteraturstudie om patienters upplevelser av att leva med förmaksflimmer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Dahlén; Maria Nykvist; [2021-04-23]
  Nyckelord :Förmaksflimmer; patienters upplevelser; påverkan på dagligt liv; stöd; delaktighet; utbildningsbehov;

  Sammanfattning : Background: Worldwide atrial fibrillation is the most common arrhytmia in adults, the prevalence increases with increasing age. Atrial fibrillation can cause a wide range of symptoms, experienced as anything from mild to severe. Atrial fibrillation is a chronic disease which is non-fatal, but causes a significant burden for some patients. LÄS MER

 3. 3. När det otänkbara inträffar : personers erfarenheter av plötslig förlust av familjemedlem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jannika Bengtsson; Frida Hovbrandt; [2021]
  Nyckelord :Sorg; förlust; plötsligt dödsfall;

  Sammanfattning : The sudden and unforeseen death of a family member is a major adjustment and traumatic crisis, characterized by loss of control, chaos and grief. Complications to a prolonged grief process include PTSD as well as other mental and somatic illness. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenheter av återhämtning efter hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Al-Kassas Anneli; Gustafsson Tove; [2021]
  Nyckelord :Daily life; experiences; myocardial infarction; women; rehabilitation; Dagligt liv; erfarenheter; hjärtinfarkt; kvinnor; rehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ischemisk hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i hela världen. I Sverige insjuknade år 2019 cirka 24 300 personer i akut hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt orsakas av en proppbildning som delvis eller helt täpper igen hjärtats kranskärl. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Katja Drakenberg Grahn; Emma Köpman; [2021]
  Nyckelord :Experiences; heart failure patients; literature review; self-care; Egenvård; hjärtsviktspatienter; litteraturöversikt; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt förekommer hos ungefär 2 % av Sveriges befolkning och har hög dödlighet bland äldre. Hjärtsviktspatienter har ett försämrat hälsotillstånd samt sämre livskvalitet relaterat till symtombilden. Egenvård är en betydelsefull del av behandlingen vid hjärtsvikt. LÄS MER