Sökning: "Emotionellt arbete kvalitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden Emotionellt arbete kvalitativ.

 1. 1. "Man får gråta på jobbet. Det är okej." : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelse av socialt stöd vid emotionellt påfrestande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Nilsson; Sandra Lorentsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. DET ÄR INGEN QUICK FIX, DET ÄR NATUREN - EN KVALITATIV STUDIE OM PROFESSIONELLAS UPPLEVELSER AV NATURUNDERSTÖDD REHABILITERING

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :My Albihn Thermaenius; Nicolas Dahlborg; [2020]
  Nyckelord :Emotionellt arbete; Kompetens; Naturunderstödd rehabilitering; Sociala band; Delaktighet; Stigma; Stress; Participation; Emotional work; Qualifications; Nature-based rehabilitation; Social bonds;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människors ändrade levnadsförhållanden har under de senaste årtiondena resulterat i ökad psykisk ohälsa. Naturens påvisade hälsofrämjande effekter har varit grunden till den rehabiliteringsform som benämns naturunderstödd rehabilitering, NUR. LÄS MER

 3. 3. Att vara enhetschef och förälder - en balansgång : En kvalitativ intervjustudie om manliga och kvinnliga enhetschefers upplevelser av arbete-familj konflikten

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Svensson; Lisen Karlström; [2020]
  Nyckelord :work-family conflict; work-life balance; gränslöst arbete; chefsroll; flexibel arbetstid; spillovers;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka enhetschefers upplevelser av arbete-familj konflikten i en mellanstor kommun i Sverige, med fokus på eventuella könsrelaterade skillnader. Datamaterial samlades in via semistrukturerade intervjuer med 9 enhetschefer i en mellanstor kommun i Sverige. LÄS MER

 4. 4. AT-läkares känsla av sammanhang -En kvalitativ studie med fokus på arbete, organisatoriska krav och patienthantering

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jessica Wedin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Junior doctors, in swedish AT-doctors, has a unique professional role since they both work as and train to become doctors at the same time. They also need to be able to handle organizational requirements while meeting patients' needs and handling the work mentally and emotionally. LÄS MER

 5. 5. Endometrios, att leva med den tysta sjukdomen. : En kvalitativ litteraturöversikt.

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Olesya Suzdaleva; Olivia Tidstrand; Julia Bryngelfors; [2020]
  Nyckelord :Dyspareunia; literature review; pain; perception; qualitative; Dyspareuni; kvalitativ; litteraturöversikt; smärta; upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund:Endometrios är en av de vanligaste gynekologiska diagnoserna i världen som drabbar var 10:e kvinna. Symtom av endometrios påverkar kvinnor, dess anhöriga och omgivningen. Kvinnan drabbas fysiskt, psykiskt och emotionellt både före, under och efter diagnosutredning. LÄS MER